Diensten

Tandartspraktijk Vega Sánchez is een full-service met diverse behandelingen die gericht zijn op het verzorgen en onderhouden van een gezond gebit.

Het heeft bijna geen uitleg nodig: regelmatige gebitsverzorging is van het grootste belang voor een gezond gebit. Het werkt van twee kanten. Aan de ene kant begint gebitsverzorging gewoon thuis. Wist u dat u de kans op het krijgen van gaatjes drastisch kunt verkleinen wanneer u twee keer per dag twee minuten uw tanden poetst? U kunt daarnaast ook regelmatig flossen. Het is een kwestie van een beetje discipline, het opbouwen van een gewoonte. U en uw kinderen kunnen er niet vroeg genoeg mee beginnen.

Aan de andere kant speelt uw tandarts een rol in de gebitsverzorging. Verzorging houdt immers ook in dat op tijd maatregelen worden genomen als een van uw tanden of kiezen een probleem vertoont. Daarom is het noodzakelijk dat uw tandarts of de preventie-assistente een regelmatige controle uitvoert, liefst minimaal twee keer per jaar. Uw tandarts of preventie-assistente verwijdert dan meteen tandsteen en onderzoekt of er andere problemen zijn ontstaan met bijvoorbeeld het tandvlees.

Door zelf regelmatig uw tanden te poetsen en twee keer jaar naar de tandarts te gaan voor controle doet u wat mogelijk is om ervoor te zorgen dat u zo min mogelijk naar de tandarts hoeft voor echte problemen met uw gebit.

Het kan zijn dat uw gebit zodanig is aangetast dat sommige tanden en kiezen niet langer te behouden zijn. Dit kan een ouderdomsverschijnsel zijn, maar dat hoeft niet. U hebt hulp en advies van uw tandarts nodig om de juiste behandelstrategie te bepalen en te komen tot een plan van aanpak.

Een prothese kan in dit geval een mooie oplossing zijn. Wanneer uw tandarts een prothese adviseert kunt u kiezen uit meerdere mogelijkheden.

Enerzijds is er de prothese die ook wel ‘frame’ genoemd wordt. Door middel van metalen haakjes steunt de tand of kies op het tandvlees en andere tanden. Het voordeel is dat deze prothese weinig ruimte inneemt en dat het een duurzame oplossing is.

Anderzijds is er de prothese die in plaats van een metalen frame steunt op een kunststof frame. Deze prothese wordt bevestigd op de plaats waar de tand heeft gezeten en wordt gesteund door het tandvlees. Het voordeel van deze prothese is dat het een relatief goedkope oplossing is en dat een mooi resultaat wordt bereikt. Een nadeel kan zijn dat het tandvlees minder goed reageert aangezien het kunststofframe minder stabiel is.

Wanneer u om wat voor reden dan ook geen gezonde tanden meer heeft kunt u ook voor een volledige prothese kiezen. Uw tandarts zorgt altijd voor een (tijdelijk) gebit, zodat u nooit zonder gebit naar huis hoeft.

Bij de aanmeting van de prothese let tandartsenpraktijk Vega Sánchez op drie dingen. De eerste verantwoordelijkheid van de tandarts is de medische. Hij let daarnaast ook op hoe de patiënt de prothese ervaart. Als laatste speelt de esthetiek een belangrijk rol. Uiteindelijk wil de patiënt een prothese die zoveel mogelijk aansluit in vorm en kleur bij zijn oorspronkelijke gebit. Gedurende het hele proces werkt uw tandarts samen met de beste professionals op dit gebied in de regio Bergen op Zoom. Ook na het verkrijgen van de prothese bent u aangewezen op uw tandarts. Hij controleert of de prothese problemen oplevert voor het tandvlees en, zo ja, hoe dit opgelost kan worden.

Prothesen kunnen een mooie oplossing zijn voor uw gebit, vraag uw tandarts om een deskundig advies.

Een tand of kies kan ziek worden en, om wat voor reden dan ook, niet meer te redden zijn. Nadat de kies of tand getrokken is, laat uw tandarts de patiënt niet met een gat zitten. Een brug is dan een goede oplossing. Bij een brug wordt er letterlijk een brug gemaakt over het gat heen van de kiezen aan weerszijden van het gat. Zo wordt het gat gevuld, de wortel beschermd en lijkt het alsof de oorspronkelijke kies er nooit is uitgegaan.

Waar een brug de verbinding zoekt met meerdere tanden gaat het bij een kroon om een enkele tand. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er een stukje van je voortand afgebroken is. Wanneer de vulling niet langer vasthoudt kan het raadzaam zijn een kroon te nemen. Na een zenuwbehandeling wordt de tand verkleind tot een stifttand om meer vastigheid en bescherming te creëeren. Rondom deze stifttand wordt de kroon geplaatst, die vanzelfsprekend dezelfde kenmerken heeft als de rest van het gebit.

Bij het opmeten van de juiste kroon maakt tandartsenpraktijk Vega Sánchez gebruik van de nieuwste apparatuur. Waar je bij andere praktijken moet ‘happen’ om een goede afdruk te krijgen gebruikt Vega Sánchez een intelligente camera. Deze camera maakt een scan van de tand en stelt de juiste afmetingen vast die de kroon moet krijgen.

Wanneer u een brug of een kroon nodig heeft let uw tandarts op twee zaken. Zijn eerste verantwoordelijkheid is uiteraard de medische kant van de zaak. Maar hij heeft evenzeer oog voor de esthetische aspecten: kleur, grootte, vorm etc. van de te plaatsen brug of kroon.

Het is goed om te weten dat uw tandarts samenwerkt met de beste professionals op dit gebied in de regio Bergen op Zoom.

Het uitgangspunt voor de tandarts is altijd om van het oorspronkelijk gebit zoveel mogelijk te behouden. Een tand of kies die eenmaal is verwijderd kan immers nooit meer terugkomen. Maar het is duidelijk dat er in de loop van de tijd dingen mis kunnen gaan met tanden en kiezen. Ze kunnen ziek worden, aangetast raken en onherstelbaar blijken.

De tand of kies trekken kan een oplossing zijn, maar als het mogelijk is zal de tandarts ook in dit geval het uiterste proberen om de tand of kies op zijn plaatst in de kaak te laten zitten. Dit is beter voor de kaakstructuur, het tandvlees en de stand van de rest van het gebit.

De tandarts overweegt daarom altijd of een wortelkanaalbehandeling niet de voorkeur verdient boven het ’trekken’. Bij een wortelkanaalbehandeling wordt de zenuw van een tand of kies verwijderd, wordt de tand of kies ontdaan van elke rotting, ziekte of infectie en als het ware geprepareerd om permanent, zij het niet meer als levende kies of tand, een ondersteunende rol te vervullen in het gebit.

Ook bij de wortelkanaalbehandeling loopt tandartsenpraktijk Vega Sánchez voorop wat betreft medische apparatuur. Vroeger werd een wortelkanaalbehandeling met de hand gedaan en was het vaak een pijnlijke bedoening. Tegenwoordig kan, met behulp van de nieuwste apparatuur, de behandeling zowel snel als pijnloos voltrokken worden.

Cariës worden in de volksmond ook wel gaatjes genoemd. Gaatjes zijn kleine rotte plekjes die je zo snel mogelijk moet laten behandelen om te voorkomen dat ze tanden en kiezen zodanig aantasten dat ze verwijderd moeten worden.

Het behandelen van gaatjes is de meest voorkomende handeling die uw tandarts verricht. De gaatjes worden uitgeboord en vervolgens gevuld met een witte substantie die vrijwel gelijk is aan de kleur van het gebit. Sommige mensen hebben verdoving nodig anderen niet, de keuze is aan u.

Als de cariës erg diep is dan is er soms een opening tot in de zenuw. Door het plaatsen van een onderlaag onder de vulling creëeren we een extra beschermingslaag. De kans is groot dat de kies of tand hersteld en een zenuwbehandeling uitgesloten kan worden.

Tandartsenpraktijk Vega Sánchez biedt de unieke mogelijkheid om uw behandeling live te volgen via een beeldscherm. Op deze manier kunt u van begin tot eind volgen hoe uw gebit hersteld wordt.

Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ kunt u zelf ook actie ondernemen. Door minimaal twee keer per dag twee minuten te poetsen verkleint u de kans op gaatjes drastisch. Wanneer u toch denkt last te hebben van cariës, neem dan tijdig contact op met uw tandarts. Een tijdige behandeling van gaatjes is de redding van uw gebit.

CEREC is een restauratiemethode waarbij met behulp van computertechniek restauraties worden vervaardigd (CAD/CAM), zoals kronen, inlays, onlays, facings. Het systeem bestaat uit: een camera, een scanner, 3D software en een computergestuurde slijpapparaat. Werk vanuit de CEREC is in één dag gerealiseerd.

De spoedgevallendienst is beschikbaar buiten kantooruren. Uitsluitend voor pijnklachten en spoedgevallen kunt u dan contact opnemen met het volgende telefoonnummer: 0900 82 74 56 (0900-tandpijn). U wordt dan direct doorverbonden met de dienstdoende praktijk.

Afspraak maken?

Maak telefonisch een afspraak via 0164 - 250 152.Wij zijn te bereiken tussen 8.30 en 12.00 uurof tussen 13.15 en 17.00 uur.

Neem contact op